Global Partner logo

Providing Human Knowlegde

Vi tilbyder

Kontrakt med Global Partner i et nærmere angivet tidsrum. Kontraktvilkår i henhold til aftale med vores kunde. Timepris, betalingsbetingelser og evt. opsigelsesvarsel aftales individuelt.

Konsulenten indgår i kundens organisation, hvorfor denne har ledelses- og instruktionsbeføjelsen overfor konsulenten. Aftale om arbejdstid, ferie og fridage aftales derfor med den nærmeste leder, ligesom det er denne der orienteres ved sygdom.

Der må påregnes fleksibilitet i arbejdstiden både i form af højere timetal end normen samt arbejdstidens placering. Konsulenten honoreres for det antal timer, der er viderefaktureret til kunden.

Der skrives under på overholdelse af kundens retningsliner, sikkerhedsregler mv., ligesom der må påregnes en aftale om ikke at tage lignende opgaver hos vore kunder uden om Global Partner.

billede
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera