Global Partner logo

Providing Human Knowlegde

Vi tilbyder

Kontrakt med Global Partner i et nA�rmere angivet tidsrum. KontraktvilkA?r amitriptyline purchase i henhold til aftale med vores kunde. Timepris, betalingsbetingelser og evt. opsigelsesvarsel aftales individuelt.

Konsulenten indgA?r i kundens organisation, hvorfor denne har ledelses- og instruktionsbefA?jelsen overfor konsulenten. Aftale om arbejdstid, ferie og fridage aftales derfor med den nA�rmeste leder, ligesom det er denne der orienteres ved sygdom.

Der mA? pA?regnes fleksibilitet i arbejdstiden bA?de i form af hA?jere timetal end normen samt arbejdstidens placering. ladyera Konsulenten honoreres for det antal timer, der er viderefaktureret til kunden.

Der skrives under pA? overholdelse af kundens retningsliner, sikkerhedsregler mv., ligesom der mA? pA?regnes en aftale om ikke at tage lignende opgaver hos vore kunder uden om Global Partner.

billede
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera